სასწავლო აქტივობა ვეტერინარიაში

სასწავლო აქტივობა ვეტერინარიაში
პროგრამა „ვეტერინარიის“ სტუდენტებს საინტერესო სტუმარი ჰყავდათ.
სტუდენტები ვიზულურად დააკვირდნენ და შეისწავლეს პათოლოგიური კურდღელი, რომელსაც უკანა კიდურების ტრამვა ჰქონდა.
✅პროგრამა – ვეტერინარია🐾
✅მოდული – ცხოველთა პათოლოგია
✅თემა – განვითარების პათოლოგია
✅პრაქტიკული/ლაბორატორიული სამუშაოს დასახელება –
ტრამვირებული კურდღლის გარეგანი დათვალიერება და ტრამვის შედეგების განხილვა
🔰პროფესიული მასწავლებელი – Maiko Qoqrashvili