საზოგადოებრივი კოლეჯი

"ილია"

პროგრამები2019-08-02

განცხადება

ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქ. საგარეჯოს ავტორიზებული საზოგადოებრივი კოლეჯი

2019-08-31

დასაქმების ფორუმი თელავში

2018 წლის 7 დეკემბერს საქართველოს სოციალური მომსახურების სააგენტოს ეგიდით ქ. თე

2019-08-09

ევროკავშირის დელეგაცია საგარეჯოს კოლეჯში

უკვე სამი წელია ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქ. საგარეჯოს საზოგადოებრივ კოლეჯშ

2017-10-11

საქმიანი შეხვედრა

2017 წლის 10, 11 და 12 ნოემბერს ილია ჭავჭავაძის სახელობის საგარეჯოს საზოგადოებრივ კ

2019-08-10

სახელმწიფო მომზადება – გადამზადების პროგრამები

სოციალური მომსახურების სააგენტო სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-

2019-08-16

განცხადება

ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქ. საგარეჯოს ავტორიზებული საზოგადოებრივი კოლეჯი

2019-08-24

კერძო კოლეჯების ფორუმი

2017 წლის 20 თებერვალს “საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციის” მხარდაჭერით ჩატ

2018-06-16

სწავლა რეალური დასაქმებით!

სიახლე! ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქ. საგარეჯოს პროფესიულ კოლეჯში დაიწყო სა

2015-05-06

სტუდენტები საწარმოო პრაქტიკაზე

მიმდინარე წლის აპრილიდან კოლეჯი ,,ილიას” სტუდენტები ინტესიურ პრაქტიკას გადი