საზოგადოებრივი კოლეჯი

"ილია"

ვაკანსიები

ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქ. საგარეჯოს საზოგადოებრივი კოლეჯი აცხადებს ვაკანსიას
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შექმნილი – ინფორმაციის ტექნოლოგიის მესამე საფეხურის, ბუღალტრული აღრიცხვის V საფეხურის, საოფისე საქმის მენეჯერის IV საფეხურის (იურისტის) მოდულების განმახორციელებელ პირებზე
1. იურისტი
2. კომპიუტერული ტექნოლოგიის სპეციალისტი
3. ბუღალტერი ან აუდიტი
ცხადდება კონკურსი საზოგადოებრივი ურთიერთობის მენეჯერის პოზიციაზე.
კონკურსში მონაწილე პირმა კოლეჯში უნდა წარმოადგინოს საბუთები:
1. ავტობიოგრაფია (CV)
2. უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დიპლომი.
შერჩევა მოხდება ორ ეტაპად:
ა) დოკუმენტების განხილვა
ბ) გასაუბრება
საბუთების მიღება იწყება 2019 წლის 13 ივნისიდან.
კოლეჯის მისამართია: საგარეჯო, ლეონიძის ქ. #33ა
E-mail: iliasagarejo@gmail.com
T 555 51 32 28
0(351) 24-24-36
გასაუბრების თარიღის შესახებ გაცნობებთ მოგვანებით.