საზოგადოებრივი კოლეჯი

"ილია"

სწავლა რეალური დასაქმებით!

სიახლე! ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქ. საგარეჯოს პროფესიულ კოლეჯში დაიწყო სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული ვაუჩერით სამუშაოს მაძიებელთა მოკლევადიანი მომზადება–გადამზადება! ნებისმიერი პირი, 16 წლის ზემოთ ვინც დარეგისტრირებულია ან დარეგისტრირდება სამუშაოს მაძიებლად, შრომის ბაზრის მართვის საინფორმაციო სისტემა – www. worknet.gov.ge –ზე ან სოციალური მომსახურების საგარეჯოს რაიონულ განყოფილებაში, ჩაერთვებიან მათთვის უფასო პროგრამაში. გთავაზობთ დასაქმებაზე ორიენტირებულ მოკლევადიან (10 კვირა) პროგრამებს: ბუღალტერი ექთნის თანაშემწე ოფისის მენეჯერი კომპიუტერული ქსელებისა და სისტემების ტექნიკოსი რომელიც განხორციელდება კოლეჯის ბაზაზე. დაწვრილებითი ინფორმაციისათვის დარეკეთ T – 555 51-32-28 კოლეჯის ადმინისტრაცია