კოლეჯი "ილია"

სტუდენტების მიღება 2020-2021

ილია ჭავჭავაძის ქ. საგარეჯოს უფლებამოსილი საზოგადოებრივი კოლეჯი აცხადებს აბიტურიენტების მიღებას 2019-2020 სასწავლო წლის ევროპული სტანდარტის შემდეგ მოდულურ პროგრამებზე: 1. პედაგოგი - ევროპული სტანდარტის V დონე - 30 ადგილი. ტრენინგის პერიოდი 2 წელი. გაიცემა უმაღლესი პროფესიული დიპლომი; 2. აფთიაქი (აფთიაქი) - დასაქმების გარანტიით - ევროპული სტანდარტის V დონის - 20 ადგილი. ტრენინგის პერიოდი 2 წელი. გაიცემა ასოცირებული ხარისხის უმაღლესი პროფესიული დიპლომი; 3. ბუღალტერია - ევროპული სტანდარტის V დონე - 20 ადგილი. ტრენინგის პერიოდი 2 წელი. გაიცემა უმაღლესი პროფესიული დიპლომი; 4. ოფისი - ევროპული სტანდარტის IV დონე - 32 ადგილი. სასწავლო პერიოდი 1 წელი. გაიცემა სახელმწიფო პროფესიული დიპლომი; 5. ინფორმაციული ტექნოლოგი - ევროპული სტანდარტის III დონე - 20 ადგილი. სასწავლო პერიოდი 1 წელი. გაიცემა სახელმწიფო პროფესიული დიპლომი. ჩარიცხვის წინაპირობაა 9-12 კლასი. ევროპული სტანდარტის IV და V დონის პროგრამებში დაშვების წინაპირობაა სრული ზოგადი განათლება (მე -12 კლასი). საგარეჯოს საზოგადოებრივი კოლეჯის აბიტურიენტებად ითვლება არა მხოლოდ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობა, არამედ მთელი კახეთის რეგიონი, რადგან საგარეჯოს კოლეჯი ერთადერთი კერძო კოლეჯია მთელ რეგიონში, სადაც ხორციელდება უმაღლესი პროფესიული და ასოცირებული პროგრამები, ამავე დროს დასაქმების გარანტია. საგარეჯოს საზოგადოებრივი კოლეჯი ჩართულია სამუშაოს მაძიებელთა ტრენინგისა და გადამზადების სახელმწიფო პროგრამაში, რომელიც ხორციელდება ევროკავშირის მხარდაჭერითა და დაფინანსებით. იგი ტარდება ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს სოციალური მომსახურების სააგენტოს ეგიდით და პირდაპირი მხარდაჭერით. კოლეჯი საშემოდგომო სასწავლო ფაზას სექტემბრიდან განახორციელებს. განმცხადებლებმა უნდა დაიწყონ საგარეჯოს კოლეჯში ჩარიცხვა ივნისში ხუთი ავტორიზირებული პროგრამისთვის. კოლეჯში მოქმედებს 12 სასერთიფიკატო პროგრამა, რისთვისაც გაიცემა სერტიფიკატი კოლეჯის ლოგოთი და ბეჭდით. განმცხადებლებმა საგარეჯოს საჯარო კოლეჯში სწავლის მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ შემდეგი დოკუმენტები: 1. განცხადება კოლეჯის დირექტორთან 2. საბაზო ან საშუალო განათლების დამადასტურებელი საბუთი 3. ნიშნის ფურცელი 4. პირადობის მოწმობის ასლი 5. ორი 3/4 ფოტო დოკუმენტი მიიღება კოლეჯი 2019 წლის 10 ივნისიდან და გაგრძელდება აგვისტოს ბოლომდე, ტესტირება ჩატარდება სექტემბერში. სწავლა დაიწყება 23 სექტემბერს.

 

დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ვებგვერდს: www.iliaedu.ge

ელ.ფოსტა: iliasagarejo@gmail.com

T - 0 (351) 24-24-36;

555 51-32-28.