შ.პ.ს. « ილია » ი.ჭავჭავაძის სახელობის ქ.საგარეჯოს საზოგადოებრივი კოლეჯი

ჩვენს შესახებ

 

 

 

ილია ჭავჭავაძის სხელობის ქ. საგარეჯოს საზოგადოებრივი კოლეჯი – ილია –  დაარსდა 2000 წლის 25 დეკემბერს.

16 წლიანი საგანმანათლებლო საქმიანობის პერიოდში არაერთხელ შეიცვალა სახელიც და სტატუსიც, მაგრამ არ შეუცვლია  მრწამსი და შინაარსი. იგი ყოველთვის პასუხობდა და პასუხობს იმ მისიას, რაც დაისახა დასაწყისშივე.

კოლეჯს გააჩნია სრულყოფილი მატერიალურ–ტექნიკური ბაზა, რაც მას საშუალებას აძლევს განახორციელოს სახელმწიფოს მიერ აღიარებული პროფესიული პროგრამები და გასცეს სახელმწიფოს მიერვე  აღიარებული პროფესიული დიპლომები სხვადასხვა მიმართულებით – ბუღალტერია, ფარმაცია, ოფისის მენეჯერი, ექთნის თნაშემწე, კომპ. სისტემები და ქსელების ტექნიკოსი, ბუღალტერ–ტექნიკოსი.

კოლეჯი ორიენტირებულია საბაზრო მოთხოვნების შესაბამისი პრაქტიკული უნარების გამომუშავებაზე და კურსდამთავრებულთა დასაქმებაზე.

კოლეჯი ილია ყოველთვის მიისწრაფის, რათა მუდმივად სრულყოს საგანმანათლებლო ბაზა, სწავლების ხარისხი და ზუსტად უპასუხოს თანამედროვე გამოწვევებს.

კოლეჯია  ილია  არის კერძო კოლეჯების ასოციაციის წევრი და სარგებლობს მაღალი ავტორიტეტით.

[/learn_more]

მთავარი დებულება

სტრუქტურა

ერთწლიანი სამოქმედო გეგმა


გრძელვადიანი (ექვსწლიანი) სამოქმედო გეგმა