შ.პ.ს. « ილია » ი.ჭავჭავაძის სახელობის ქ.საგარეჯოს საზოგადოებრივი კოლეჯი

პედაგოგთა საქმიანი შეხვედრა

2015 წლის სექტემბრიდან პროფესიული განათლებაში იცვლება და შემოდის ახალი მოდულური საგანმანათლებლო პროგრამები. ამიტომ სწავლება ახალი სასწავლო წლიდან ახალ ფაზაში შევა.
მოდულური პროგრამების დანერგვა მოითხოვს ძველი კურიკულუმებისათვის ახალი თვალით შეხედვას, საჭირო იქნება პედაგოგების გადამზადება, სილაბუსების შეცვლა.
სწორედ ამ საკითხს მიეძღვნა პედაგოგთა საქმიანი შეხვედრა მიმდინარე წლის 11 მარტს საგარეჯოს ილია ჭავჭავაძის კოლეჯში.

SAM_2114