შ.პ.ს. « ილია » ი.ჭავჭავაძის სახელობის ქ.საგარეჯოს საზოგადოებრივი კოლეჯი

განცხადება

განცხადება

ილია ჭავჭვაძის სახელობის ქ. საგარეჯოს საზოგადოებრივი კოლეჯი აცხადებს   აბიტურიენტთა მიღებას  2017-2018 სასწავლო წლისათვის მიმდინარე წლის 10 მაისიდან შემდეგ სპეციალობებზე:

 

 1.        ბუღალტერია – სწავლების ვადა 1  წელი.

 

 1.      ოფისის მენეჯერი – სწავლების ვადა 2 წელი.

 

 1.       ექთნის თანაშემწე – სწავლების ვადა 2 წელი.

 

 1.      კომპიუტერული ქსელებისა და სისტემების ტექნიკოსი – სწავლების ვადა 1 წელი.

 

 1. ბუღალტერი  /მოდულური პროგრამა/ – სწავლების ვადა 2 წელი.

 

 • კოლეჯი გასცემს სახელმწიფოს მიერ აღიარებულპროფესიულ დიპლომს.
 • სასწავლებელში მუშაობს კომპიუტერის შემსწავლელი კურსები. ყველა დაინტერესებული მსმენელისათვის, ხოლო ჩვენი სტუდენტებისათვის ეს კურსი შედის სწავლის საფასურში, რაზედაც  დიპლომთან ერთად გაიცემა კომპიუტერის სერთიფიკატიც.
 • სწავლა შესაძლებელია წარმოებიდან მოუწყვეტლადაც, ამისათვის მუშაობს მოქნილი, ინდივიდუალური სასწავლო გრაფიკი.
 • კოლეჯში მუშაობს სხვადასხვა მიმართულებისგანმავითარებელი პროგრამები, რომელზედაც სასწავლებელი გასცემს სერთიფიკატს.

როგორებიცაა:

 1. ბაგა–ბაღის აღმზრდელი პედაგოგი
 2. ბანკის ოპერატორი
 3. ფარმაცევტის თანაშემწე
 4. პრაქტიკოსი ექთანი
 5. უცხო ენის პრაქტიკული გამოყენების კურსი
 6. ბუღალტრული აღრიცხვის კომპიუტერული კურსი Oris –ის პროგრამა
 7. აბიტურიენტთა მომზადების კურსი (შეთანხმებული ფასებით).
 8. სხვა სასურველი სასწავლო კურსი მსმენელისათვის საჭირო პროგრამის მიხედვით.
 • ყველა აბიტურიენტისათვის და ნებისმიერი მსურველისათვის შესაძლებელია სასურველი სასერთიფიკატო პროგრამის შესწავლა და შესაბამისი სერთიფიკატის აღება. ამისათვის კოლეჯში მუდმივად მუშაობს სპეციალისტ–პროგრამისტთა ჯგუფი.
 • საგარეჯოს ავტორიზებული კოლეჯის მიერ გაცემული ორი ლეგიტიმური დოკუმენტი – სახელმწიფოპროფესიული დიპლომი და კოლეჯის გერბითა და ბეჭდით დამოწმებული სერთიფიკატი  – ორი პროფესიული სპეციალობის აღიარების დამადასტურებელია.
 • ამჟამად კოლეჯი იმაღლებს სტატუსს და ავტორიზაციის შემდეგ განახორციელებს IV და V საფეხურის უმაღლეს პროფესიულ პროგრამებს და გასცემს სახელმწიფო უმაღლეს პროფესიულ დოპლომს.
 • ამ სპეციალობებზე მიღება მოგვიანებით გამოცხადდება.

ეს სპეციალობებია:

 1. ბაგა–ბაღის აღმზრდელი პედაგოგი (უმაღლესი პროფესიული) ,,ასოცირებული ხარისხი“
 2. ფარმაცევტის თანაშემწე (უმაღლესი პროფესიული)
 3. ოფისის მენეჯერი (უმაღლესი პროფესიული)
 4. პრაქტიკოსი ექთანი (უმაღლესი პროფესიული) ,,ასოცირებული ხარისხი“

 

კოლეჯში მიიღებიან საბაზო და საშუალო განათლების აბიტურიენტები, მათი ასაკი განუსაზღვრელია.

სასწავლებელში სწავლის მსურველმა აბიტურიენტებმა უნდა წარმოადგინონ შემდეგი საბუთები:

 1. განცხადება კოლეჯის დირექტორის სახელზე.
 2. საბაზო ან საშუალო განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი.
 3. პირადობის მოწმობის ასლი.
 4. ორი ფოტო სურათი 3X4

საბუთების მიღება მიმდინარეობს.

დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ ვებ–გვერდი: www.iliaedu.ge

E-mail: iliasagarejo@gmail.com

T 995(351) 24-24-36;   555 513-228

მისამართი: ქ. საგარეჯო ლეონიძის ქ.33