სტუდენტები

Home » სტუდენტები

სტუდენტები

wdt_ID სახელი გვარი პირადი № დაბადების თარიღი სპეციალობა სწავლა დაიწყო სწავლა დაასრულა მიზეზი შენიშვნა
1 იამზე ბასილაძე 61004039165 23/02/1987 ბუღალტერი 09/08/2015 05/07/2016
სახელი გვარი პირადი № დაბადების თარიღი სპეციალობა სწავლა დაიწყო სწავლა დაასრულა მიზეზი შენიშვნა