ევროკავშირის დელეგაცია კოლეჯში

Home » ევროკავშირის დელეგაცია კოლეჯში
ევროკავშირის დელეგაცია კოლეჯში

უკვე სამი წელი გავიდა ილია ჭავჭავაძის ქუჩაზე. საგარეჯოს საზოგადოებრივი კოლეჯი წარმატებით ახორციელებს ევროკავშირის ეგიდით სამუშაოს მაძიებელთა ტრენინგისა და გადამზადების სახელმწიფო პროგრამას. 2018 წლის 31 მაისს, ევროკავშირის Twinning პროექტის Twinning პროექტის ექსპერტთა ჯგუფი ეწვია საგარეჯოს საზოგადოებრივ კოლეჯს, რომელსაც წარმოადგენდნენ სლოვაკეთის რეგიონალური განვითარების სააგენტოს დირექტორი ლუბა პავლოვა და უნგრეთის ეკონომიკის სამინისტროს უფროსი პოლიტიკური მრჩეველი ტიბორ ბორბელი. . დელეგაციას თან ახლდა სოციალური მომსახურების სააგენტოს წარმომადგენლობა – ნიკოლოზ ჩანადირი, სააგენტოს დირექტორის უფროსი, მარიამ ბეზარაშვილი, დასაქმების პროგრამების დეპარტამენტის უფროსი, ნიკოლოზ ლემონჯავა, დასაქმების პროგრამების დეპარტამენტის უფროსი სპეციალისტი, თამარ ბერიძე, საგარეჯოს ხელმძღვანელი რაიონის დეპარტამენტი და თამარ ბერიძე, რაიონის განყოფილების უფროსი. ქალბატონმა მარიამ ბეზარაშვილმა განმარტა ევროკავშირის საექსპერტო ჯგუფის წევრებისთვის კოლეჯში სახელმწიფო პროგრამის განხორციელების შესახებ. სტუმრები ადგილზე შეხვდნენ კოლეჯის თანამშრომლებს, განიხილეს პოზიტიური მიღწევები და დისკუსია გამართეს. საექსპერტო ჯგუფის წევრებმა მოხარული ნახეს საჯარო კოლეჯის სასწავლო და მატერიალური ბაზა და დაადასტურეს დასაქმებისთვის მაღალი ხარისხის საგანმანათლებლო მომსახურების გაწევის შესაძლებლობა. ბუნებრივია, ამ წარმატებული ვიზიტის შედეგები დადებითად აისახება კოლეჯის შემდგომ მუშაობაზე.