დასაქმების ფორუმი თელავში

Home » დასაქმების ფორუმი თელავში

დასაქმების ფორუმი თელავში

დასაქმების ფორუმი თელავში

2018 წლის 7 დეკემბერს, საქართველოს სოციალური მომსახურების სააგენტოს ეგიდით, თელავში მოწვეული იქნა დასაქმების ფორუმი. ფორუმს ესწრებოდა დამსაქმებელთა 25 მსხვილი კომპანია 2000-მდე ვაკანსიით. ფორუმს ბენეფიციართა ჯგუფი ესწრებოდა ილია ჭავჭავაძის ქუჩაზე. საგარეჯოს საზოგადოებრივი კოლეჯიდან, რომლის ტრენინგი ბოლო სამი წლის განმავლობაში სახელმწიფო პროგრამით ხორციელდებოდა. სამუშაოს მაძიებლებმა შეავსეს სარეგისტრაციო ფორმები სასურველი ვაკანსიებისთვის. უნდა ვაღიაროთ, რომ დღემდე რეგულარულად ტარდება დასაქმების ისეთი ეფექტური ღონისძიება, რასაც მოაქვს შედეგები, რისთვისაც ამჯერად სოციალური მომსახურების სააგენტოს წარმომადგენლები მადლობელი იყვნენ სამუშაოს მაძიებლებისთვის.